Powołania

Bóg cię wzywa…

Powołanie Karmelu w Kościele oraz szczególna forma życia odnowiona przez św. Teresę od Jezusa i poświadczona jej przykładem wymagają, aby te, które – przyjmując Boże wezwanie – pragną je podjąć, stanowczo i zdecydowanie zaangażowały się w wypełnianie rad ewangelicznych «z wszelką możliwą doskonałością» na intencję potrzeb Kościoła, w małej wspólnocie zakorzenionej mocno w samotności, modlitwie i wyrzeczeniu (z Konstytucji)

Dzień w klasztorze

Dla orientacji w rytmie życia klasztornego podajemy szczegółowy plan dnia:

515
Wstawanie
540
Anioł Pański, Jutrznia, modlitwa myślna
715
Msza św., dziękczynienie, litania do MB,
modlitwa przedpołudniowa
śniadanie
czas na pracę
1110
Różaniec
1140
modlitwa południowa
litania do św. Józefa, modlitwy do Świętych N. Z., Anioł Pański, rachunek sumienia
obiad
rekreacja
1345
Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
modlitwa popołudniowa
1400-1530 Czytanie duchowne (milczenie)
1500 Adoracja śmierci Pana Jezusa
praca
1650
Kołatka
1700 Modlitwa
1800
Anioł Pański
Nieszpory
kolacja
rekreacja
1945
 Kompleta
2005
wielkie milczenie

2100

Apel Jasnogórski
Godzina Czytań