Powołania

Bóg cię wzywa…

Powołanie Karmelu w Kościele oraz szczególna forma życia odnowiona przez św. Teresę od Jezusa i poświadczona jej przykładem wymagają, aby te, które – przyjmując Boże wezwanie – pragną je podjąć, stanowczo i zdecydowanie zaangażowały się w wypełnianie rad ewangelicznych «z wszelką możliwą doskonałością» na intencję potrzeb Kościoła, w małej wspólnocie zakorzenionej mocno w samotności, modlitwie i wyrzeczeniu (z Konstytucji)

Dzień w klasztorze

Dla orientacji w rytmie życia klasztornego podajemy szczegółowy plan dnia:

515
Wstawanie
540
Anioł Pański, Jutrznia, modlitwa myślna
715
Msza św., dziękczynienie
modlitwa przedpołudniowa
śniadanie
czas na pracę
1115
Różaniec
1145
modlitwa południowa
Anioł Pański, litania do św. Józefa, rachunek sumienia
obiad
rekreacja
1345
Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
modlitwa popołudniowa
1400
Czytanie duchowne (milczenie)
1500 Adoracja śmierci Pana Jezusa
praca
1630
Kołatka
1640 Modlitwa
1740
Nieszpory
Anioł Pański
kolacja
rekreacja
1930
Litania do MB, Modlitwy do Świętych N. Z.
Kompleta
2005
wielkie milczenie

2100

Apel Jasnogórski
Godzina Czytań