Powołania

Bóg cię wzywa…

Powołanie Karmelu w Kościele oraz szczególna forma życia odnowiona przez św. Teresę od Jezusa i poświadczona jej przykładem wymagają, aby te, które – przyjmując Boże wezwanie – pragną je podjąć, stanowczo i zdecydowanie zaangażowały się w wypełnianie rad ewangelicznych «z wszelką możliwą doskonałością» na intencję potrzeb Kościoła, w małej wspólnocie zakorzenionej mocno w samotności, modlitwie i wyrzeczeniu (z Konstytucji)

Jeśli masz pytanie...

Napisz lub zadzwoń, lub przyjedź na kilka dni skupienia i porozmawiaj

tel. (48) 25 758 00 85 (tego telefonu nie odbieramy podczas modlitw w chórze)

tel. kom. 605 600 097 (tego telefonu nie odbieramy podczas modlitwy myślnej wieczornej i Nieszporów)

e-mail: karmel.noo@op.pl

 

Od kilku lat zaczęły się zgłaszać do naszej wspólnoty kandydatki z Białorusi. Przyjmujemy je z tą intencją, że kiedyś będą mogły powrócić na Białoruś w celu założenia fundacji; jak dotąd nie ma w ich ojczyźnie mniszek kontemplacyjnych