O nas

Nasze powołanie w Kościele jest całkowicie ukierunkowane na modlitwę i kontemplację, przez zachowanie rad ewangelicznych.

Żyjemy według Reguły «pierwotnej», powstałej na początku XIII wieku, w małej wspólnocie siostrzanej opartej na samotności, modlitwie i ubóstwie.

Całe życie Karmelitanek Bosych jest poświęcone modlitwie za Kościół, kapłanów, teologów i zbawienie wszystkich ludzi. W życiu naszej świętej siostry Teresy od Dzieciątka Jezus ujawnił się wymiar misyjny powołania karmelitańskiego.

Nasza codzienność

W klasztorze mieszka obecnie 16 mniszek

Żyjemy w ścisłej klauzurze, która jest znakiem oddzielenia od świata, aby dążyć do radykalnego wyboru Boga

Nasze życie posiada cechy wspólnotowe i eremickie

Główne momenty dnia to uczestnictwo w Liturgii Eucharystycznej i Liturgii Godzin oraz dwie godziny modlitwy myślnej. Każda mniszka uczestniczy we wspólnej modlitwie myślnej, która jest zarazem doświadczeniem komunii z Bogiem i wspólnotą

  1. image38
  2. image39
  3. image40
  4. image41
  5. image42
  6. image43
  7. image44
  8. image45
  9. image592
  10. image346