O nas

Nasze powołanie w Kościele jest całkowicie ukierunkowane na modlitwę i kontemplację, przez zachowanie rad ewangelicznych.

Żyjemy według Reguły «pierwotnej», powstałej na początku XIII wieku, w małej wspólnocie siostrzanej opartej na samotności, modlitwie i ubóstwie.

Całe życie Karmelitanek Bosych jest poświęcone modlitwie za Kościół, kapłanów, teologów i zbawienie wszystkich ludzi. W życiu naszej świętej siostry Teresy od Dzieciątka Jezus ujawnił się wymiar misyjny powołania karmelitańskiego.

Historia Klasztoru

Nasza wspólnota jest fundacją klasztoru karmelitanek bosych w Warszawie. Historia klasztoru zaczyna się w marcu 1994 roku, gdy za pośrednictwem kurii diecezjalnej karmel warszawski otrzymał pod budowę klasztoru grunty we wsi Osiny Nowe, położonej niedaleko Mińska Mazowieckiego. Ofiarodawcą był Pan Aleksander Kulma, miejscowy gospodarz. Fundatorami klasztoru są także Państwo Eugenia i Bruno Szostak z Chicago, którzy na jesieni 1996 roku przekazali w testamencie na budowę klasztoru swój dom oraz posiadłość

W sierpniu 1995 roku rozpoczęła się budowa

W maju 1997 roku bp Kazimierz Romaniuk odprawił na terenie budowy klasztoru Mszę świętą, podczas której zostało dokonane uroczyste podpisanie aktu fundacyjnego. Uroczystości patronowała Maryja, obecna w fatimskiej figurze Niepokalanego Serca, podarowanej siostrom przez pomysłodawcę fundacji, Pana Stanisława Szańcę

25 marca 2000 roku do częściowo wykończonego budynku przyjechała grupa sióstr z warszawskiego klasztoru

11.XII.2001 odbyło się uroczyste erygowanie nowego Karmelu p.w. Opatrzności Bożej i Niepokalanego Serca Maryi

Już w styczniu następnego roku odbyły się pierwsze wybory przeoryszy i zarządu klasztoru

3 listopada 2009 abp Henryk Hoser dokonał zamknięcia klauzury papieskiej, a 7 sierpnia 2010 – konsekracji kaplicy klasztornej

Budowa klasztoru została zakończona w grudniu 2012 roku

Jest to jedyny, jak dotąd, klasztor kontemplacyjny w diecezji warszawsko-praskiej. W szczególny sposób został poświęcony Opatrzności Bożej i Niepokalanemu Sercu Maryi

  1. image27Pan Aleksander Kulma - fundator klasztoru
  2. image28Rozpoczęcie budowy
  3. image29Msza św. celebrowana przez bpa Kazimierza Romaniuka. Podpisanie aktu fundacyjnego
  4. image30Wmurowaniu aktu fundacyjnego
  5. image31Figura MB Fatimskiej przywieziona z Fatimy
  6. image32Przyszły chór
  7. image33Widok na domek gospodarczy i klasztor
  8. image34Pierwsze nasadzenia
  9. image347Zamknięcie klauzury przez abpa Henryka Hosera SAC