O nas

Nasze powołanie w Kościele jest całkowicie ukierunkowane na modlitwę i kontemplację, przez zachowanie rad ewangelicznych.

Żyjemy według Reguły «pierwotnej», powstałej na początku XIII wieku, w małej wspólnocie siostrzanej opartej na samotności, modlitwie i ubóstwie.

Całe życie Karmelitanek Bosych jest poświęcone modlitwie za Kościół, kapłanów, teologów i zbawienie wszystkich ludzi. W życiu naszej świętej siostry Teresy od Dzieciątka Jezus ujawnił się wymiar misyjny powołania karmelitańskiego.

Charyzmat

W XVI wieku św. Teresa od Jezusa odnowiła Zakon Karmelitański pragnąc odpowiedzieć na potrzeby rozbitego przez Reformację Kościoła. Przywróciła zachowywanie "Reguły pierwotnej" w Zakonie ożywiając je nowymi intencjami apostolskimi. Włączyła też w swoje dzieło reformy św. Jana od Krzyża i w ten sposób powstał Zakon Karmelitanek Bosych (1562) i Karmelitów Bosych (1568)

Święta ożywiła nowym zapałem kult Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel; swojej rodzinie zakonnej zleciła jako dziedzictwo komunię z biblijnymi prawzorami, prorokami i wielkimi Ojcami Karmelu (por. Konstytucje Karmelitanek Bosych)

Jak św. Józef –

pracują własnymi rękami na utrzymanie – „aby dla nikogo nie być ciężarem” (2Tes 3,8)

„Każda karmelitanka, za przykładem św. Teresy, żywi gorące nabożeństwo do św. Józefa, Opiekuna Zakonu” (z Konstytucji)

  1. image11
  2. image437
  3. image13
  4. image438
  5. image439
  6. image440