O nas

Nasze powołanie w Kościele jest całkowicie ukierunkowane na modlitwę i kontemplację, przez zachowanie rad ewangelicznych.

Żyjemy według Reguły «pierwotnej», powstałej na początku XIII wieku, w małej wspólnocie siostrzanej opartej na samotności, modlitwie i ubóstwie.

Całe życie Karmelitanek Bosych jest poświęcone modlitwie za Kościół, kapłanów, teologów i zbawienie wszystkich ludzi. W życiu naszej świętej siostry Teresy od Dzieciątka Jezus ujawnił się wymiar misyjny powołania karmelitańskiego.

Charyzmat

W XVI wieku św. Teresa od Jezusa odnowiła Zakon Karmelitański pragnąc odpowiedzieć na potrzeby rozbitego przez Reformację Kościoła. Przywróciła zachowywanie "Reguły pierwotnej" w Zakonie ożywiając je nowymi intencjami apostolskimi. Włączyła też w swoje dzieło reformy św. Jana od Krzyża i w ten sposób powstał Zakon Karmelitanek Bosych (1562) i Karmelitów Bosych (1568)

Święta ożywiła nowym zapałem kult Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel; swojej rodzinie zakonnej zleciła jako dziedzictwo komunię z biblijnymi prawzorami, prorokami i wielkimi Ojcami Karmelu (por. Konstytucje Karmelitanek Bosych)

Jak pragnęła św. Teresa od Jezusa –

prowadzą życie wspólnotowe na wzór Kościoła pierwotnego w małym „kolegium Chrystusa”

„Św. Teresa wskazywała na serdeczność w życiu siostrzanym, które czynią życie wspólne radosnym jak w rodzinie Bożej; promowała godność osoby, przyjaźń między siostrami i komunię pomiędzy klasztorami” (z Konstytucji)

  1. image424
  2. image15
  3. image16
  4. image668uroczystości zakonne
  5. image669uroczystości zakonne