O nas

Nasze powołanie w Kościele jest całkowicie ukierunkowane na modlitwę i kontemplację, przez zachowanie rad ewangelicznych.

Żyjemy według Reguły «pierwotnej», powstałej na początku XIII wieku, w małej wspólnocie siostrzanej opartej na samotności, modlitwie i ubóstwie.

Całe życie Karmelitanek Bosych jest poświęcone modlitwie za Kościół, kapłanów, teologów i zbawienie wszystkich ludzi. W życiu naszej świętej siostry Teresy od Dzieciątka Jezus ujawnił się wymiar misyjny powołania karmelitańskiego.

Charyzmat

W XVI wieku św. Teresa od Jezusa odnowiła Zakon Karmelitański pragnąc odpowiedzieć na potrzeby rozbitego przez Reformację Kościoła. Przywróciła zachowywanie "Reguły pierwotnej" w Zakonie ożywiając je nowymi intencjami apostolskimi. Włączyła też w swoje dzieło reformy św. Jana od Krzyża i w ten sposób powstał Zakon Karmelitanek Bosych (1562) i Karmelitów Bosych (1568)

Święta ożywiła nowym zapałem kult Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel; swojej rodzinie zakonnej zleciła jako dziedzictwo komunię z biblijnymi prawzorami, prorokami i wielkimi Ojcami Karmelu (por. Konstytucje Karmelitanek Bosych)

Ze św. Janem od Krzyża –

szukają śladów Boga w stworzeniu i dążą do czystości serca

„Karmelitanki od św. Jana uczą się całkowitego wyrzeczenia się samych siebie” (z Konstytucji)

  1. image425
  2. image18
  3. image19